O společnosti

Firma BMH – IS spol. s r.o. Olomouc byla založena v roce 2001 osamostatněním střediska HSV od firmy BMH spol. s r.o. Olomouc. Firma se specializuje na výstavbu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod, realizuje objekty pozemního stavitelství a nově provádí i opravy živičných povrchů vozovek moderním mobilním recyklátorem vybourané živice.

V současné době zaměstnává firmy cca 15 pracovníků všech stavebních profesí.

Strojně – materiální vybavení zahrnuje zemní stroje 2x rypadlo JCB 3CX, pásové rypadlo KOBELCO SK 45 SR, UNC 750, 3 nákladní auta Liaz, mobilní recyklátor na opravy živičných povrchů, protlačovací zařízení do průměru 110 mm, laserové zaměřovací přístroje pro určování nivelety potrubí, vibrační pěchy a desky, řezače živičných spár, stavební vrátky a výtahy a další stavební mechanismy.

Stavební dvůr s garážemi a dílnou pro zázemí firmy je vybudovaný v obci Dlouhá Loučka. Z této obce a jejího okolí je také většina zaměstnanců firmy. V tomto regionu firma vypomáhá také sponzorsky při sportovních a kulturních akcích (např. TJ Sokol Dlouhá Loučka, Motokros v Dlouhé Loučce, mistrovství republiky v šipkách tělesně postižených v Pasece atd.).

BMH-IS spol. s r.o.
Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc

telefon: 585 242 249
e-mail: bmh-is@bmh-is.cz

Copyright (©) BMH-IS 2013
Všechna práva vyhrazena